Nieuws

CORONANIEUWS 14-10-2020

De coronamaatregelen zijn wederom aangescherpt per 14 oktober, 22.00 uur. Gelukkig mogen alle lessen van het Pieck gewoon doorgaan.

We vragen iedereen rekening te houden met de volgende maatregelen:

  • er heerst een mondkapjesplicht in het pand bij verplaatsing.
  • de anderhalve meter moet ten alle tijden worden geborgd
  • de horeca is gesloten

Nog even de richtlijnen van de overheid in het kort ten aanzien van kunst- en cultuurbeoefening:

  • In binnenruimtes waar mensen vooral op één plaats zijn, zoals bijvoorbeeld bij een teken- of schilderles, heeft iedereen een vaste zitplaats (placeren), zonder roulatie. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
  • Er zijn maximaal 30 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. Dit aantal is inclusief kinderen, maar exclusief personeel. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.
  • Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogekunst beoefenen, repeteren en optreden. Hier gelden dan dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’. Dus maximaal 30 personen per ruimte binnen.
  • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen.
  • Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter afstand alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).
CORONANIEUWS 14-10-2020