Nieuws

NIEUWE MAATREGELEN PER 15 JANUARI

Het coronabeleid is aangepast. Vanaf maandag 17 januari gaan we onze lessen en cursussen weer oppakken. De deuren mogen weer open!

Nadat op 10 januari de scholen in het primair en voortgezet onderwijs openden, kan het fysiek onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs nu ook worden hervat. Alle sportactiviteiten en kunst- en cultuurbeoefening (bijvoorbeeld muziek, toneel en dans) binnen en buiten is weer mogelijk. Publiek is daarbij nog niet welkom. Het coronatoegangsbewijs blijft verplicht bij sport- en cultuurbeoefening binnen vanaf 18 jaar.

  • Het coronatoegangsbewijs blijft een belangrijk instrument om besmettingen tegen te gaan. Bij binnenkomst staan we daarom weer klaar om de scan uit te voeren.
  • Daarnaast is dragen van het (medisch) mondkapje vanaf 13 jaar in de gangen verplicht.
  • Tijdens alle lessen vragen we iedereen het mondkapje zoveel mogelijk op te houden. Ook bij dans, muziek en theater moet het mondkapje in ieder geval op bij betreden en verlaten van de lesruimte
 Het Pieck is altijd bereikbaar via de mail. Telefonisch zijn we voornamelijk bereikbaar tijdens kantooruren. 
NIEUWE MAATREGELEN PER 15 JANUARI