Klantenservice

Veelgestelde vragen

Als je het antwoord op je vraag hieronder niet kunt vinden mail naar info@hetpieck.nl

Hoe kan ik me uitschrijven?

Wanneer je gedwongen bent na inschrijving af te zien van deelname, kun je je kosteloos twee weken voor aanvang van de cursus afmelden. Alleen schriftelijke opzeggingen nemen wij in behandeling. Voor annuleringen die ons later dan twee weken voor aanvang bereiken, berekenen wij in ieder geval € 25,- administratiekosten. Na aanvang van de cursus is opzeggen mogelijk met een opzegtermijn van één maand. Bij uitschrijving aan het einde van een cursus of cursusjaar zijn geen kosten verbonden. Bij tussentijds uitschrijven, dus nadat de nieuwe lessenreeks is begonnen en waaraan de cursist ook daadwerkelijk heeft deelgenomen, wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. Kwijtschelding of restitutie van cursusgeld is slechts mogelijk in geval van zeer bijzondere omstandigheden. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden gericht aan het bestuur van het Pieck. Voor de muziek- dans- en bewegingscursussen geldt dat je bent ingeschreven totdat je je uitschrijft. Dit kan twee keer per seizoen - in juli en in december.

Klik hier om je uit te schrijven