Wijzigingsformulier

Wilt u uw gegevens wijzigen van een inschrijving? Vul dan onderstaande gegevens in.

Wanneer u gedwongen bent na inschrijving af te zien van deelname, kunt u zich kosteloos twee weken voor aanvang van de cursus afmelden. Alleen uitschrijvingen via de website nemen wij in behandeling. Voor annuleringen die ons later dan twee weken voor aanvang bereiken, berekenen wij in ieder geval € 25,00 administratiekosten. Na aanvang van de cursus is opzeggen mogelijk met een opzegtermijn van één maand. Bij uitschrijving aan het einde van een cursus of cursusjaar zijn geen kosten verbonden. Bij tussentijds uitschrijven, dus nadat de nieuwe lessenreeks is begonnen en waaraan de cursist ook daadwerkelijk heeft deelgenomen, wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. Kwijtschelding of restitutie van cursusgeld is slechts mogelijk in geval van zeer bijzondere omstandigheden. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden gericht aan het bestuur van het Pieck. Voor de muziek- dans- en bewegingscursussen geldt dat u bent ingeschreven totdat u zich uitschrijft. Dit kan twee keer per seizoen in juli en in december, waarbij geen opzegtermijn geldt en ook geen administratiekosten in rekeningworden gebracht. Opzeggen voor een cursus moet altijd via de website.

Gegevens cursist